Корпоративтік құжаттар

Корпоративтік хатшы:

Джумашев Ержан Измуратович – тел: +7 777 4449108

 

Корпоративтік құжаттар

Уведомление о прекращении действия доверенности №2 от 05.01.2022 года выданную на имя Суиндыкова Нурлана Асылбековича. Жүктеу
“ҰҒМО” АҚ-ның Іскерлік кодексі (Әдеп кодексі) Жүктеу
Отчет по исполнению Программы по качеству и безопасности пациентов АО «ННМЦ» за 9 месяцев 2021 года Жүктеу
2019 жылға арналған аудиторлық есеп Жүктеу
Ақпараттық қауіпсіздік саясаты Жүктеу
Кадрлық саясат Жүктеу
ҰҒМО-ның этикалық кодексіне сәйкес – 2018 Жүктеу
2018 жылға қаржы есебі Жүктеу
2017 жылға арналған шоғырландырылған қаржы есептілігі Жүктеу
2017 жылға қаржы есебі Жүктеу
2017 жылы – даму жоспары орындау Жүктеу
2016 жылға арналған шоғырландырылған қаржы есептілігі Жүктеу
2016 жылға қаржы есебі Жүктеу
2016 жылы – даму жоспары орындау Жүктеу
2016 жылдың әлеуметтік есебі Жүктеу
ҰҒМО АҚ-ның 2017-2021 жылдарға арналған стратегиялық даму жоспары Жүктеу
Тәуекелдерді басқару саясаты Жүктеу
«ҰҒМО» АҚ-ның Жарғысы Жүктеу
«ҰҒМО» АҚ-ның деректемелері Жүктеу
Мемлекеттік лицензия Жүктеу
Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу куәлігі Жүктеу
«ҰҒМО» АҚ-ның сертификаттары Жүктеу
«ҰҒМО» АҚ-ның наградалары Жүктеу
Бағалау туралы ереже Жүктеу
Ақпараттық саясат туралы ереже Жүктеу
Ұжымдық жанжалдарды реттеу туралы ереже Жүктеу
АҚ корпоративті басқару кодексі Жүктеу
Директорлар кеңесі туралы ереже Жүктеу
Ішкі аудит қызметі туралы ереже Жүктеу
Басқарма туралы ереже Жүктеу
Корпоративтік хатшы туралы ереже Жүктеу
Тәуелсіз директорлар туралы ереже Жүктеу
ҚазақстанРеспубликасыҮкіметініңжанындағыреспубликалық терминологиякомиссиясының 2015жылғы6қазандағыотырысындабекітілгентерминдер Жүктеу
2014 жылға дивидендтер төлеу туралы Жүктеу
31.12.2015 жылға арналған шоғырландырылған қаржы есептілігі Жүктеу
31.12.2015 жылға қаржы есебі Жүктеу