Білім бөлімі туралы

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығының негізгі міндеті: кәсіптік білімді, дағдылар мен дағдыларды тереңдету; еңбек нарығы құрылымының өзгеруіне байланысты қосымша құзыреттер алу жолымен кәсіптік мүмкіндіктерді кеңейту, кәсіптік білімді, іскерліктер мен дағдыларды қолдау, кеңейту, тереңдету және жетілдіру үшін денсаулық сақтау кадрларының білім беру қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында жүзеге асырылатын оқыту процесін жақсарту, сондай-ақ жаңа (қосымша) құзыреттер.

Кадрлардың біліктілігін арттыру - бұрын алған кәсіптік білімдерін, іскерліктері мен дағдыларын қолдауға, кеңейтуге, тереңдетуге және жетілдіруге, сондай-ақ негізгі мамандық ішінде жаңа (қосымша) құзыреттерді игеруге мүмкіндік беретін қосымша білім беру нысаны. Біліктілікті арттыру туралы куәлік беріледі.

Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес демалыс (жексенбі) және мереке күндерін қоспағанда, жұмыс кестесі ("Денсаулық сақтау саласы кадрларының біліктілігін арттырудан және сертификаттау курстарынан өткені туралы құжаттар беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметі) — дүйсенбіден сенбіге дейін (дүйсенбі – жұма сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін үзіліссіз, сенбі күні сағат 9.00-ден 14.00-ге дейін).

Денсаулық сақтау саласындағы мамандарға қосымша білім беру (бұдан әрі – қосымша білім беру) - кәсіптік білімді, іскерліктер мен дағдыларды қолдау, кеңейту, тереңдету және жетілдіру, сондай-ақ жаңа (қосымша) құзыреттерді игеру үшін денсаулық сақтау кадрларының білім беру қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында жүзеге асырылатын оқыту процесі.

Сертификаттау курсы - негізгі білім шеңберінде тар мамандану бойынша қосымша кәсіби білімді, іскерлікті және дағдыларды кеңейтуге, тереңдетуге және қалыптастыруға бағытталған қосымша білім беру нысаны. маман игерген білім мен дағдылардың тізбесін қамтитын сертификаттау курсы туралы куәлік (транскрипт) қосымшасымен беріледі.

Оқытуды бейінді клиникалық бөлімшелер базасында" Ұлттық ғылыми медициналық орталық " ақ жоғары білікті клиникалық және ғылыми кадрлары жүргізеді.

Циклге арналған құжаттар тізбесі:

  1. Жеке куәліктің көшірмесі
  2. Дипломның көшірмесі (тегі ауыстырылған кезде неке туралы куәлік)
  3. Соңғы Маманданудың көшірмесі, қайта даярлаудан немесе интернатурадан өткені туралы куәлік
  4. Маман сертификатының көшірмесі
  5. Жұмыс орнынан циклге жіберу туралы бұйрық (ұйымның оқу ақысын төлеген кезде)
  6. Еңбек кітапшасының көшірмесі (уақытша жұмыс істемейтін адамдар үшін қажет емес)
  7. Санитарлық кітапша (жұмысқа рұқсат)
  8. ПТР талдауының нәтижесі (цикл басталғанға дейін).


Барлық мәселелер бойынша, оның ішінде оқу құны бойынша да хабарласуға болады:

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығының басшысы Досатаева Гүлмира Сабитқызы +7 (701) 512-75-00

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығының аға әдіскері Бақытжамал Сәбитқызы Әбдіқұлова +7 (701) 625-89-48

Құжаттарды қабылдау Астана қаласы, Абылай хан даңғылы, 42 мекенжайы бойынша жүзеге асырылады

Циклге қабылдау өтінімдердің түсуіне, тізбеге сәйкес құжаттарды қабылдауға және оқу ақысын төлеу туралы шарт жасасуға қарай жүргізіледі.

Орталық медициналық және медициналық емес қызметкерлерге арналған негізгі шұғыл көмек (basic Life Support) бойынша оқыту семинар-тренингтерін өткізеді.

Сонымен қатар, орталықта медицина қызметкерлеріне (дәрігерлер анестезиологтар-реаниматологтар, травматологтар, жедел жәрдем дәрігерлері және т.б.) арналған кеңейтілген реанимация курстары (ACLS, ATLS, PhTLS) өткізіледі.

Оқытуды еуропалық реанимация кеңесі (European Resuscitation Council)сертификаттаған нұсқаушылар жүргізеді.

Лицензиялар:

1.  Мемлекеттік лицензияға қосымша-Кардиохирургия

2.  Институционалдық аккредиттеу куәлігі-қазақша нұсқасы

3.  Институционалды аккредиттеу туралы куәлік-орыс нұсқасы

4.  Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік лицензиясы

5.  Мемлекеттік лицензияға қосымша (Жалпы хирургия, терапия, невропатология, анестезиология және реаниматология, кардиология, урология және андрология)

 

Нормативтік-құқықтық актілер:

1. "Денсаулық сақтау саласындағы мамандарды сертификаттауға жататын мамандықтар мен мамандандырулар тізбесін бекіту туралы"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 30 қарашадағы № ҚР ДСМ-218/2020 бұйрығы. 

2."Білім алушылардың білімі мен дағдыларын бағалау, Денсаулық сақтау саласындағы білім беру бағдарламалары түлектерінің және денсаулық сақтау саласындағы мамандардың кәсіптік даярлығын бағалау қағидаларын бекіту туралы"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 11 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-249/2020 бұйрығы.

3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 15 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-274/2020 "Денсаулық сақтау саласындағы маманды сертификаттауды жүргізу, шетелдік мамандарды қоса алғанда, денсаулық сақтау саласындағы маман сертификатының қолданылуын растау қағидаларын, сондай-ақ Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде медициналық білім алған адамды денсаулық сақтау саласындағы маманды сертификаттауға жіберу шарттарын бекіту туралы"бұйрығы.

4. "Денсаулық сақтау қызметкерлерінің Үздіксіз кәсіби даму нәтижелерін растау қағидаларын бекіту туралы"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 20 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-283/2020 бұйрығы.

5. "Денсаулық сақтау саласындағы мамандарға қосымша және бейресми білім беру қағидаларын, Денсаулық сақтау саласындағы қосымша және бейресми білім берудің білім беру бағдарламаларын іске асыратын ұйымдарға қойылатын біліктілік талаптарын, сондай-ақ денсаулық сақтау саласындағы мамандардың қосымша және бейресми білім беру арқылы алған оқыту нәтижелерін тану қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 21 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-303/2020 бұйрығы білім".

Талдау нәтижелерін алу/Получить результаты анализов

Мекен-жайы/Адрес

Казахстан, г.Астана, пр. Абылайхана 42

Телефон

Почта

national_clinic@nnmc.kz
Науқастарға/Пациентам