Жетписбаева Жулдыз Ерлановна

Жетписбаева Жулдыз Ерлановна

Жетписбаева Жулдыз Ерлановна

Врач приемного отдела Стаж 8 лет
(0)

Врач-терапевт

Пікірлер

Бағалау *:

Талдау нәтижелерін алу/Получить результаты анализов

Мекен-жайы/Адрес

Казахстан, г.Астана, пр. Абылайхана 42

Телефон

Почта

national_clinic@nnmc.kz

Прейскурант

Науқастарға/Пациентам